btw in nederland, hoe werkt het

Btw in Nederland, hoe werkt het?

Geschreven door Roan Dollman

De BTW is een fundamenteel onderdeel van het Nederlandse belastingstelsel, die aanzienlijk bijdragen aan de overheidsinkomsten en een cruciale rol spelen bij het vormgeven van economische transacties. Als u overweegt oprichting van een vennootschap in Nederlandbegrijpen hoe de BTW werkt, gaat verder dan alleen het voldoen aan een strategische noodzaak. In Nederland dient de BTW als kompas voor het bepalen van prijsstrategieën, het beïnvloeden van de winstmarges en het opstellen van een algeheel financieel plan. 

Inzicht in het Nederlandse btw-stelsel is essentieel om boetes te voorkomen, tijdige belastingbetalingen te garanderen en goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Dus of u nu ondernemer bent en dat van plan bent een bedrijf openen in Nederland of een gevestigd bedrijf dat wil uitbreiden, deze blog is iets voor u. 

In dit artikel gaan we dieper in op verschillende onderdelen van het Nederlandse BTW-stelsel, maar aan het einde van de blog zul je een grote gedegen kennis van dit onderwerp hebben.

Wat is BTW in Nederland?

Voor degenen die nieuw zijn in dit onderwerp: laten we de zaken een beetje achteruit doen. Belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een verbruiksbelasting die wordt geheven op de waarde die wordt toegevoegd aan goederen en diensten in elke fase van de productie- en distributieketen. In tegenstelling tot andere vormen van belastingheffing wordt de BTW stapsgewijs toegepast, wat betekent dat zij bij elke stap in de toeleveringsketen wordt geïnd. Het fundamentele beginsel is dat de eindverbruiker de uiteindelijke last van de belasting draagt. 

Laten we een eenvoudig voorbeeld bekijken om de belasting over de toegevoegde waarde (btw) te begrijpen. Stel je een bedrijf voor dat fietsen produceert en verkoopt. In elke fase van de productie- en distributieketen – van grondstoffen tot de uiteindelijke verkoop – wordt een bepaald percentage BTW aan de waarde toegevoegd.

Wanneer het bedrijf bijvoorbeeld grondstoffen inkoopt, wordt er BTW geheven. Vervolgens wordt tijdens het productieproces nog een BTW toegevoegd. Hetzelfde gebeurt bij verkoop aan een distributeur en uiteindelijk aan een detailhandelaar. Bij elke stap wordt BTW geheven over de toegevoegde waarde.

Hier zit het addertje onder het gras: ondanks dat er stapsgewijs wordt geïnd, draagt de consument die de fiets koopt de volledige last van de opgebouwde BTW. De prijs die zij betalen is inclusief de BTW van alle voorgaande fasen.

Begrijp je dat? Als u dat niet doet, vriendelijk Neem contact met ons op zoals wij u graag beter willen uitleggen.

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het innen en afdragen van de btw aan de overheid, waardoor de btw een cruciaal onderdeel is van het totale belastingstelsel. Het is echter essentieel om de BTW te onderscheiden van andere vormen van belastingheffing, met name de inkomstenbelasting. Terwijl inkomstenbelasting wordt geheven over de winsten die individuen en bedrijven behalen, wordt in de hele toeleveringsketen regelmatig BTW geheven. Lees ons artikel over de verschillende soorten belastingen in Nederland.

Soorten BTW in Nederland

Nederland hanteert voor verschillende goederen en diensten verschillende BTW-tarieven. Het begrijpen van deze tarieven is van cruciaal belang voor bedrijven om de btw nauwkeurig te kunnen berekenen en innen. Houd er rekening mee dat de producten en diensten die u levert bepalend zijn voor het BTW-tarief dat u in rekening brengt; Sommige goederen en diensten kunnen echter in aanmerking komen voor btw-vrijstellingen.

De verschillende BTW-tarieven in Nederland omvatten het verlaagde tarief 9%, 0% en het standaardtarief 21%. Hier volgen enkele veelvoorkomende manieren waarop deze tarieven van toepassing zijn: 

 • Het 9%-tarief voor specifieke diensten, bijvoorbeeld kapsalons en fietsenmakers.
 • Het 9%-tarief voor sommige producten, bijvoorbeeld voedsel, medicijnen, boeken, enz.
 • 0% BTW voor internationale openbaarvervoerdiensten.
 • Voor producten die u aan een bedrijfseigenaar in een ander EU-land levert, wordt ook BTW 0% berekend.
 • Het algemene tarief is 21% 

Invoervat en uitgangsvat

De Invoer-btw en Uitvoer-btw zijn de hulpmiddelen waarmee u uw btw-aangifte berekent. Ze zijn van fundamenteel belang voor een nauwkeurige btw-berekening voor bedrijven in Nederland. Voorbelasting verwijst naar de belasting die een bedrijf betaalt over zijn aankopen van goederen en diensten. 

Output-btw is de belasting die een bedrijf int op de verkoop van goederen en diensten aan klanten. De aan de Belastingdienst te betalen BTW wordt bepaald door de eenvoudige vergelijking: Output-BTW – Invoer-BTW. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe u uw btw kunt berekenen:

 • Stel dat een bedrijf een product verkoopt met een verkoopprijs van € 100,-.
 • Als het standaard BTW-tarief 21% is, is de Output-BTW €100 * 21% = €21.
 • Het totaalbedrag dat de klant betaalt, inclusief BTW, bedraagt € 100 + € 21 = € 121.
 • Nadat het bedrijf materialen voor € 60 heeft gekocht met 21% Voorbelasting, kan het bedrijf € 12 (€ 60 * 21%) aftrekken van de Uitvoer-BTW.
 • De netto BTW die aan de Belastingdienst moet worden betaald bedraagt € 21 – € 12 = € 9

BTW-vrijstelling in Nederland

Bepaalde goederen en diensten in Nederland zijn mogelijk vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat er geen belasting wordt geheven op de verkoop ervan. De Nederlandse Belastingdienst definieert deze vrijstellingen zorgvuldig, vaak gebruikt voor essentiële goederen en diensten. Voorbeelden van goederen en diensten die mogelijk onder btw-vrijstellingen vallen, zijn gezondheidszorg, onderwijs, financiële diensten en specifieke culturele en non-profitactiviteiten. Andere vrijstellingen voor bedrijven zijn onder meer:

Speciale BTW-regelingen voor kleine bedrijven

Nederland erkent de administratieve lasten die btw-verplichtingen voor kleine bedrijven met zich mee kunnen brengen en biedt speciale btw-regelingen die zijn ontworpen om de rapportage en naleving te vereenvoudigen. De regeling voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) kan in aanmerking komende bedrijven bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om minder frequente en vereenvoudigde btw-aangiften in te dienen. 

Bovendien is de BTW-winstmargeregeling bedoeld voor bedrijven die tweedehands goederen verkopen, waardoor zij alleen BTW hoeven te betalen over de winstmarge in plaats van over de totale verkoopprijs.

Btw-behandeling voor intra-EU-transacties

Intracommunautaire transacties waarbij sprake is van het verkeer van goederen of diensten tussen lidstaten van de Europese Unie (EU) genieten een speciale BTW-behandeling. Dergelijke transacties zijn over het algemeen vrijgesteld van BTW in het land van de verkoper, en de koper betaalt deze in zijn eigen land. 

Dit proces heeft tot doel de handel binnen de EU te vergemakkelijken en gemak te creëren voor bedrijven in de lidstaten. Inzicht in de btw-behandeling voor transacties binnen de EU is van cruciaal belang voor bedrijven die zich bezighouden met grensoverschrijdende handel binnen de EU om een goede naleving en nauwkeurige rapportage te garanderen.

Grensoverschrijdend e-commerce- en btw-beleid

Grensoverschrijdende e-commerce brengt enige complexiteit met zich mee wat betreft de naleving van de BTW, vooral wanneer goederen internationaal worden verkocht en verzonden. De btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerce variëren op basis van factoren zoals de waarde van de goederen, het land van bestemming en of de verkoper in het land van bestemming is gevestigd. Als u ervoor kiest om artikelen in Nederland te importeren, moet u, net als in elk ander EU-land, vaak de BTW bij invoer betalen bij de douane. 

Het import-btw-tarief is gelijk aan het standaardtarief van 21% en in Nederland wordt doorgaans het lagere tarief van 9% toegepast. Toch zijn er in Nederland ook andere mogelijkheden om het betalen van de invoer-btw uit te stellen. U kunt op de volgende drie manieren goederen importeren naar Nederland terwijl u uw BTW uitstelt:

 1. In Nederland registreert u zich voor de BTW als niet-gevestigd bedrijf. Maak gebruik van uw EORI- en NL BTW-nummer. Bij import betaalt u de import-btw-belasting bij de Douane. Vervolgens kunt u de BTW terugvorderen door uw periodieke BTW-aangifte in te dienen. Deze keuze is beperkt tot bedrijven die zijn opgericht in een EU-lidstaat.

 1. Voor de BTW-registratie in Nederland maakt u gebruik van een Algemeen Fiscaal Vertegenwoordiger. Gebruik uw NL BTW-nummer om te profiteren van de Artikel 23-licentie, waarmee u de betaling van de BTW kunt uitstellen.

 1. Maak gebruik van de diensten van een Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger. Als u voor deze optie kiest, verlopen alle import- en overige transacties binnen Nederland via het NL BTW-nummer van uw vertegenwoordiger. Uw vertegenwoordiger verzorgt uw BTW-aangiften en kan met de Artikel 23-vergunning de BTW bij invoer uitstellen.

Het omgekeerde laadmechanisme begrijpen

De verleggingsregeling is een cruciaal concept bij intracommunautaire transacties. Bij de verlegging verschuift de verantwoordelijkheid voor het aangeven en afdragen van de BTW van de verkoper naar de koper. 

Met andere woorden: de koper rekent zelf de btw over de transactie af en rapporteert dit in zijn btw-aangifte. Dit mechanisme is met name relevant voor bedrijven die goederen of diensten kopen uit andere EU-lidstaten. 

Daarnaast is een onderaannemer die wordt ingehuurd op basis van een uitbestedingsovereenkomst vaak verantwoordelijk voor het afdragen van de BTW aan de Belastingdienst. 

Niettemin kan in bepaalde omstandigheden en bedrijfstakken (zoals de bouw, de scheepsbouw en de schoonmaaksector) een verleggingsregeling van toepassing zijn. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor het betalen van deze BTW en niet de onderaannemer, en dat u deze moet opnemen in uw BTW-aangifte. U moet op uw factuur vermelden of de verleggingsregeling van toepassing is op de producten of diensten die u levert.

Btw-aangiften en timing

Een btw-aangifte is een formeel document dat bedrijven indienen bij de Belastingdienst, waarin zij aangeven hoeveel btw zij hebben geïnd (output-btw) en hoeveel zij hebben betaald (input-btw) over een bepaalde periode. Van bedrijven in Nederland wordt verwacht dat zij regelmatig BTW-aangifte doen. 

De frequentie van deze indieningen varieert echter afhankelijk van de grootte en het type van het bedrijf. In Nederland functioneert de BTW-aangifte als een belastingaangifte die vooral bedoeld is om de Nederlandse BTW-administratie op de hoogte te stellen van uw belastbare activiteiten binnen de Nederlandse grenzen.

De BTW-aangifte geeft een duidelijk beeld van de positie van een onderneming door de in- en uitgaande BTW voor een bepaalde tijd samen te vatten. Voor buitenlandse ondernemingen moet het ieder kwartaal worden ingediend en is het verplicht voor personen of entiteiten met een geldig Nederlands intracommunautair BTW-nummer. Maandelijkse BTW-aangiften kunnen uitsluitend worden ingediend door natuurlijke personen die fiscaal vertegenwoordigd worden door een fiscaal vertegenwoordiger gevestigd in Nederland.

Btw-aangifte indienen in Nederland

In Nederland hebben bedrijven twee primaire manieren om hun belasting over de toegevoegde waarde (btw) in te dienen; online indienen en gebruikmaken van de expertise van een belastingspecialist.

 • Online indiening: In de moderne tijd heeft Nederland het online proces beschikbaar gemaakt voor bedrijven om btw-aangiften in te dienen via de website van de officiële belastingdienst. Online indiening is vaak bedoeld voor extreem kleine bedrijven.

 • Specialistische hulp: Nu maken de meeste bedrijven bij voorkeur gebruik van de diensten van btw-specialisten of belastingadviseurs. Deze professionals kunnen helpen bij het opstellen van nauwkeurige btw-aangiften en zorgen voor naleving van de steeds evoluerende belastingregels. Zij kunnen namens de onderneming de aangiften indienen en u vertegenwoordigen in tijden van complexiteit.

Hoe u zich kunt registreren voor de BTW in Nederland

hoe u zich registreert bij de BTW in nederland

Niet-gevestigde buitenlandse ondernemingen moeten eerst hun aanwezigheid in Nederland bewijzen om zich te kunnen registreren voor de Nederlandse BTW, waarvoor een BTW-identiteit vereist is. Als de Nederlandse autoriteiten een Nederlands btw-identificatienummer willen toekennen, moet de belastingplichtige onderneming substantieel bewijs leveren dat zij betrokken zal zijn bij transacties waarbij het nummer binnenkort nodig is. 

Er zijn veel andere manieren om bewijs te leveren, zoals via contracten, bestelformulieren, magazijnhuurovereenkomsten (die van toepassing zijn op distributiecentra), importdocumenten, transitdocumenten, facturen of documentatie van een fusie of overname van een bedrijf.

Voor registratie zijn de volgende aanvullende documenten nodig, volgens de vereisten van de administratie:

 • Een kopie van het handelsregister van het land waar de belastbare entiteit is geregistreerd.
 • Een BTW-certificaat dat is afgegeven in het land van herkomst.
 • De oprichtingsakte van het bedrijf.
 • Een kopie van de identiteitskaart van de directeur.
 • Een advocatenovereenkomst tussen het buitenlandse bedrijf en Eu Fiscalis Benelux.
 • Bewijs van activiteit binnen Nederland.
 • Bank informatie.

Ervan uitgaande dat al het ingediende papierwerk compleet is, duurt het verkrijgen van een Nederlands BTW-nummer doorgaans één tot twee maanden. Het elektronisch indienen van registratiedossiers is mogelijk. Interessant is dat btw-identificatie in Nederland gratis is en geen extra administratiekosten of belastingzegels vereist.

Deadline en boetes voor het indienen van BTW-aangiften

Het indienen van de btw-aangifte binnen de gestelde termijn is van essentieel belang om boetes te voorkomen en aan de regelgeving te blijven voldoen. De precieze data veranderen afhankelijk van hoe vaak rapporten worden ontvangen. Bedrijven hebben vanaf het einde van de rapportageperiode doorgaans één maand de tijd om hun btw-aangifte voor kwartaalrapportages in te dienen. 

Daarentegen hebben jaarlijkse aangiften doorgaans een langere termijn, waarbij bedrijven na afloop van het boekjaar enkele maanden de tijd hebben om hun jaarlijkse btw-aangifte in te dienen. Bedrijven moeten deze data goed in de gaten houden en naleven om mogelijke problemen met de belastingdienst te voorkomen. Enkel een tijdige of correcte BTW-aangifte kan leiden tot financiële boetes voor bedrijven. 

De Nederlandse Belastingdienst neemt tijdige en nauwkeurige rapportage serieus en het niet naleven hiervan kan gevolgen hebben.

Sancties voor laattijdige indiening worden doorgaans berekend op basis van de vertragingsperiode en het verschuldigde btw-bedrag. Bovendien kunnen onnauwkeurigheden of discrepanties in de ingediende informatie leiden tot boetes. 

Waarom een belastingadviseur voor BTW in Nederland inhuren?

Belastingadviseurs, ook wel belastingspecialisten of belastingconsulenten genoemd, zijn professionals die gespecialiseerd zijn in het geven van deskundig advies en bijstand over diverse aspecten van de belastingheffing. Hun primaire rol is het helpen van individuen, bedrijven en organisaties bij het navigeren door de complexe wereld van belastingen, het waarborgen van naleving van de Nederlandse belastingwetten en -regelgeving en het optimaliseren van de financiële resultaten. Hier volgen enkele redenen waarom het inhuren van een belastingspecialist in Nederland voordelig kan zijn:

 • Btw-tarieven en vrijstellingen: Nederland kent voor diverse goederen en diensten verschillende BTW-tarieven en vrijstellingen. Een belastingadviseur kan u helpen te begrijpen welke btw-tarieven van toepassing zijn op uw producten of diensten en welke vrijstellingen van toepassing kunnen zijn. Als u deze vrijstellingen niet kent, bent vergeten of gemist, betaalt u uiteindelijk voor wat u kunt vermijden.

 • Record houden: Het bijhouden van een nauwkeurige en georganiseerde administratie is van cruciaal belang voor de naleving van de BTW-wetgeving. Belastingadviseurs houden van FirmNL kan helpen bij het opzetten van effectieve archiveringssystemen en -processen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf gemakkelijk de benodigde documentatie kan verstrekken in geval van audits.

 • BTW-planning: Een belastingspecialist kan u helpen bij het ontwikkelen van btw-planningstrategieën om de btw-positie van uw onderneming te optimaliseren. Hierbij kan het gaan om het structureren van transacties op een manier die de BTW-plicht minimaliseert en tegelijkertijd aan de regelgeving blijft voldoen.

 • Deskundigheid en kennis: Belastingwetten zijn ingewikkeld en onderhevig aan frequente veranderingen. Dit is een cruciaal aspect waarbij een belastingadviseur nodig is. Bijvoorbeeld hier op FirmNL, ons team blijft op de hoogte van deze veranderingen en beschikt over diepgaande kennis van de fiscale regelgeving. Hun expertise stelt hen in staat mogelijkheden voor belastingbesparingen te identificeren en nauwkeurige naleving te garanderen.

 • Grensoverschrijdende BTW-kwesties: Als uw bedrijf internationaal handelt, vooral buiten de EU, kan een belastingspecialist u begeleiden bij het afhandelen van btw-kwesties met betrekking tot import, export en douanerechten. Voor degenen die werkzaam zijn in de import- en exportsector is het raadzaam om met een belastingadviseur te werken.

Je vraagt je misschien af; “hoe krijg ik een belastingadviseur in Nederland”? Wij informeren u graag dat u bij ons aan het juiste adres bent. Hier bij FirmNLzijn wij een van de beste op belastinggebied. Laat ons het belastinggerelateerde aspect van uw onderneming afhandelen, terwijl u zich kunt concentreren op andere, meer urgente aspecten. Neem vandaag nog contact met ons op starten.

Veelgestelde vragen

 • Wat is btw?

Belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een verbruiksbelasting die wordt toegepast op de toegevoegde waarde aan goederen en diensten in elke fase van de productie- en distributieketen.

 • Hoe is de BTW in Nederland opgebouwd?

Het standaard BTW-tarief in Nederland is 21%, maar er zijn verlaagde tarieven van 9% en 0% voor specifieke goederen en diensten.

 • Wie moet in Nederland BTW betalen?

Bedrijven die in Nederland belastbare goederen of diensten leveren en een omzet boven een bepaalde drempel hebben, zijn verplicht zich voor de BTW te registreren.

 • Wat zijn de verschillende BTW-tarieven in Nederland?

Het standaardtarief is 21%, het verlaagde tarief is 9%, en voor bepaalde goederen en diensten geldt het 0%-tarief. Sommige items, zoals boeken en medicijnen, zijn vrijgesteld.

 • Zijn er in Nederland btw-regelingen voor kleine bedrijven?

Ja, er zijn verschillende BTW-regelingen, zoals de kleineondernemersregeling die voorziet in kortingen of vrijstellingen voor bedrijven met een lagere omzet.

 • Kan ik hulp krijgen bij het voldoen aan de BTW in Nederland?

Ja, bedrijven kunnen hulp inroepen van belastingadviseurs of accountantsprofessionals om te zorgen voor een goede btw-naleving en -rapportage.

Deel artikel:

Hoe kunnen we helpen?

Ontdek het volledige scala aan diensten die we kunnen bieden met een gratis offerte.