kunt u op afstand een bedrijf in een ander land registreren?

Kan ik een bedrijf op afstand in een ander land registreren?

Geschreven door Roan Dollman

Ja, het is mogelijk om op afstand een bedrijf in het buitenland te registreren. Ik bedoel dat u zich in uw huidige rechtsgebied kunt bevinden en een bedrijf kunt oprichten in elk land van uw keuze zonder dat u daar fysiek aanwezig bent. 

In de huidige geglobaliseerde wereld beperken bedrijven zich niet langer tot één enkel rechtsgebied. Veel ondernemers onderzoeken nu mogelijkheden om hun bedrijf in andere landen te registreren om hun marktbereik uit te breiden en de winstgevendheid te vergroten. 

Echter, het proces van het registreren van een bedrijf in het buitenland kan overweldigend zijn, vooral als je daar niet fysiek aanwezig bent zoals je vroeg. Maar in dit artikel laten we u alles zien wat u moet weten met betrekking tot de oprichting van een bedrijf op afstand. Ben je klaar?

Wat is bedrijfsoprichting op afstand

Het op afstand oprichten van een bedrijf is een innovatieve aanpak, die het proces betekent van het officieel registreren van een bedrijf in een buitenlands rechtsgebied zonder de beperkingen van fysieke aanwezigheid. Deze transformatieve verschuiving is mogelijk gemaakt door de digitale revolutie en de toenemende acceptatie van processen op afstand door overheden over de hele wereld.

Waarom een bedrijf op afstand in een ander land registreren?

Het op afstand registreren van een bedrijf in een ander land kan een strategische beslissing zijn die wordt ingegeven door verschillende factoren die ondernemers unieke voordelen en kansen bieden. Hier zijn enkele redenen waarom u zou kunnen overwegen om een bedrijf op afstand in een ander land te registreren:

 • Markttoegang en uitbreiding: Door een bedrijf in een ander land te registreren, kunnen ondernemers nieuwe markten aanboren en een breder klantenbestand bereiken. Het zorgt wereldwijd voor diversificatie, vermindert de afhankelijkheid van één enkele markt en beperkt de risico's die gepaard gaan met regionale economische schommelingen.
 • Belastingoptimalisatie: Sommige landen bieden een gunstiger belastingklimaat, waaronder lagere vennootschapsbelastingen of specifieke prikkels voor buitenlandse bedrijven. Door strategisch een rechtsgebied met belastingvoordelen te selecteren, kunnen bedrijven hun financiële structuur optimaliseren en de totale belastingverplichtingen verminderen.
 • Operationele flexibiliteit: De mogelijkheid om een bedrijf op afstand te runnen stelt ondernemers in staat hun activiteiten overal ter wereld te beheren, waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale technologieën en de behoefte aan fysieke aanwezigheid wordt verminderd.
 • Kostenbesparingen: Operaties op afstand leiden vaak tot lagere overheadkosten die gepaard gaan met het onderhouden van fysieke kantoren, waardoor de operationele efficiëntie toeneemt.
 • Toegang tot hulpbronnen en talent: Door een bedrijf in het buitenland te registreren, krijgt u toegang tot een gevarieerde pool van bekwame professionals, wat innovatie bevordert en verschillende perspectieven met zich meebrengt. Afrikanen staan bijvoorbeeld bekend als zeer bekwaam en ook nog eens betaalbaar. U kunt dus een bedrijf in Afrika oprichten en externe Afrikaanse talenten inhuren om voor jou te werken. 

Stappen voor het op afstand registreren van een bedrijf:

De stappen voor het registreren van een bedrijf in het buitenland zijn heel eenvoudig:  

Grondig juridisch onderzoek

Onderzoek zorgvuldig potentiële rechtsgebieden om te bepalen welke locatie het beste is voor uw bedrijfsmodel. houd rekening met factoren als belastingregels, bedrijfsvriendelijk beleid en marktkansen om uw zakelijke doelstellingen op één lijn te brengen met de gekozen locatie. Hoe mooi een locatie ook voor u kan zijn als het uw bedrijf niet ten goede komt, u moet niet overwegen om daar een bedrijf op te richten. 

Huur lokale professionals in

Dit is erg belangrijk. Werk samen met lokale juridische en financiële experts of zakelijke dienstverleners die over een grondige kennis beschikken van de specifieke vereisten en regelgeving van het gekozen rechtsgebied. Deze professionals kunnen u zelfs helpen bepalen welke locatie het beste is voor uw soort bedrijf. Deze professionals kunnen u ook helpen het oprichtingsproces namens u af te handelen, terwijl u zich kunt concentreren op andere kerngebieden van uw bedrijf. Door een zakelijke dienstverlener in te huren, zorgt u voor een strategische en conforme aanpak van bedrijfsregistratie. 

Als u de Europese regio overweegt, Contacteer ons nu om u te helpen bepalen welk land in de EU het beste is voor uw bedrijf.

Bereid de vereiste documenten voor

Bij het oprichten van een bedrijf in een land zijn bepaalde documenten vereist. Enkele van deze documenten zijn: 

 • Wettelijke identiteitsdocumenten: Juridische identiteitsdocumenten zoals paspoorten, identiteitskaarten en bewijs van ingezetenschap voor bedrijfseigenaren of directeuren zijn van het grootste belang.
 • Statuten van het bedrijf: De statuten bevatten cruciale details van de bedrijfsstructuur, waaronder de naam, het doel, de aandelenstructuur en het geregistreerde adres. Uw zakelijke dienstverlener kan u helpen dit uit te werken.
 • Corporate Governance-documenten: Ze schetsen de corporate governance-structuur, zoals bestuursbesluiten, aandeelhoudersovereenkomsten en volmachten.
 • Bewijs van adres: Vaak is dit nodig Controleer de legitimiteit van het fysieke adres van het bedrijf. Het kunnen energierekeningen, huurovereenkomsten of officiële correspondentie zijn om de geregistreerde bedrijfslocatie te onderbouwen.
 • Jaarrekening: In sommige gevallen kunnen begrotingsgezondheid, financiële overzichten of bewijs van financiële solvabiliteit vereist zijn, afhankelijk van de vereisten van het rechtsgebied.
 • Werkgeversidentificatienummer (EIN) of belastingnummer: Het verkrijgen van een EIN of een belastingnummer is essentieel voor belastingdoeleinden en fungeert als een cruciaal document tijdens het bedrijfsregistratieproces op afstand.
 • Licenties en vergunningen: Bepaalde industrieën vereisen specifieke licenties of vergunningen, en het verstrekken van documentatie die de naleving van deze vereisten aantoont, is van cruciaal belang voor een naadloos integratieproces.

Sollicitatie

Er zijn twee manieren om dit aan te pakken; U huurt een professionele bedrijfsoprichter in of bezoekt de officiële website van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de bedrijfsregistratie in het door u gekozen rechtsgebied. Vul het online registratieformulier in met de juiste informatie en betaal vervolgens de vereiste kosten. We raden u echter ten zeerste aan om deskundigen op het gebied van de oprichting van bedrijven in te huren om kostbare fouten te voorkomen. 

Wacht op goedkeuring

Afhankelijk van uw rechtsgebied kan de goedkeuring van uw aanvraag enige tijd duren. Volg de status van uw aanvraag via het online portaal. Na goedkeuring ontvangt u een bevestiging van uw bedrijfsregistratie. Dit kan een oprichtingscertificaat of andere relevante documenten omvatten.

Hoe landen met een gunstig zakenklimaat te identificeren

Bij het nastreven van de oprichting van bedrijven op afstand in een ander land, bestaat de eerste stap uit het identificeren van landen met een gunstig ondernemingsklimaat. Hier leest u waar u op moet letten:

   1. Economische stabiliteit

Onderzoek naar potentiële landen impliceert een grondig onderzoek naar hun economische stabiliteit. Factoren zoals de groei van het bbp, de inflatiecijfers en de algehele economische veerkracht spelen een cruciale rol bij het bepalen van de geschiktheid van een land voor zakelijke activiteiten op afstand.

   2. Wettelijke en regelgevende omgeving

Het beoordelen van het juridische en regelgevende landschap is een integraal onderdeel van het identificeren van een gunstig ondernemingsklimaat. Landen met transparante en bedrijfsvriendelijke regelgeving bieden vaak soepelere processen voor de oprichting van bedrijven op afstand. 

   3. Belastingbeleid

Belastingoverwegingen zijn van het grootste belang voor bedrijven die de oprichting van een bedrijf op afstand onderzoeken. Landen met een gunstig belastingbeleid, prikkels en een duidelijk belastingkader kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de algehele kosteneffectiviteit en financiële levensvatbaarheid van het runnen van een bedrijf in het buitenland. 

   4. Marktpotentieel:

Het evalueren van het marktpotentieel van een land is van cruciaal belang voor bedrijven die op afstand een nieuwe onderneming willen starten. Factoren zoals de omvang van de consumentenmarkt, de vraag naar producten of diensten en het concurrentielandschap dragen bij aan het meten van de haalbaarheid en het potentiële succes van het bedrijf.

   5. Infrastructuur en technologie:

Robuuste infrastructuur en geavanceerde technologische mogelijkheden dragen bij aan de naadloze werking van een bedrijf op afstand, waardoor het essentieel is voor bedrijven die een bedrijf in het buitenland willen runnen.

Waarom internationale bedrijfsconsulenten en juridische experts inhuren voor uw externe bedrijfsoprichting

Wanneer u op afstand een nieuw bedrijf start in een ander land, is de begeleiding van internationale bedrijfsadviseurs en juridische experts van onschatbare waarde. Het oprichten van een bedrijf op afstand is misschien niet zo eenvoudig als we in dit artikel hebben besproken. Het hangt allemaal af van het rechtsgebied dat u kiest. Maar met de hulp van een zakelijke dienstverlener hoeft u zich nergens zorgen over te maken. Een zakelijke dienstverlener helpt u:

 • Navigeren door regelgevingscomplexiteiten: Internationale bedrijfsconsultants en juridische experts beschikken over expertise in het navigeren door de complexiteit van de regelgeving van verschillende rechtsgebieden. Hun kennis zorgt ervoor dat het bedrijfsoprichtingsproces op afstand naadloos aansluit bij de lokale wetgeving.

 • Wettelijke naleving en due diligence: Professionals op dit gebied voeren grondige wettelijke nalevingscontroles en due diligence uit, waardoor het risico op vergissingen wordt geminimaliseerd en ervoor wordt gezorgd dat het bedrijf zich tijdens en na de oprichting van het bedrijf aan alle noodzakelijke voorschriften houdt.

 • Strategisch zakelijk advies: Door strategisch bedrijfsadvies te bieden, helpen zakelijke dienstverleners bij het optimaliseren van de bedrijfsstructuur, waarbij rekening wordt gehouden met belastingoverwegingen, corporate governance en andere factoren die cruciaal zijn voor het succesvol runnen van een bedrijf in het buitenland.

 • Faciliteer netwerken en partnerschappen: Internationale businessconsultants beschikken vaak over uitgebreide netwerken, waardoor waardevolle partnerschappen en verbindingen op de buitenlandse markt mogelijk worden gemaakt. Dit netwerk kan van groot belang zijn voor bedrijven die een robuuste aanwezigheid willen opbouwen.

Overweegt u een vennootschap op te richten in de EU, Neem contact op met FirmEU vandaag voor een gratis adviesgesprek.

Deel artikel:

Hoe kunnen we helpen?

Ontdek het volledige scala aan diensten die we kunnen bieden met een gratis offerte.