top 9 boekhoudtips voor kleine bedrijven die u moet kennen

Top 9 boekhoudtips voor kleine bedrijven die u moet kennen

Geschreven door Roan Dollman

Het runnen van een succesvol klein bedrijf vereist meer dan passie en toewijding; het vereist een zorgvuldige aanpak van het financieel beheer. Of u nu net begint of uw financiële praktijken wilt verfijnen, het begrijpen van de betekenis van boekhouding is van cruciaal belang. 

Ja, het kan echt lastig zijn om met het financiële aspect van een klein bedrijf om te gaan, vooral voor eigenaren van kleine bedrijven met beperkte kennis van boekhoudkundige concepten. Met het juiste inzicht en de juiste tactieken kan het volbrengen van de taak echter efficiënt en vruchtbaar zijn. 

In dit artikel delen we de negen belangrijkste boekhoudtips voor kleine bedrijven, waarmee u uw financiën onder controle kunt houden, fouten kunt minimaliseren en uw winst kunt maximaliseren. Of u nu net begint of een ervaren ondernemer bent, deze tips helpen u een sterke basis te leggen voor financieel succes. Dus laten we erin duiken!

9 boekhoudtips voor elke eigenaar van een klein bedrijf 

Hier zijn 10 boekhoudtips voor kleine bedrijven die u kunnen helpen uw bedrijf in de goede richting te houden:

1. Scheid uw account van uw bedrijfsaccount

Het gescheiden houden van persoonlijke en zakelijke accounts is de eerste belangrijke tip voor de boekhouding van kleine bedrijven. Hoewel veel eigenaren van kleine bedrijven hun bedrijf onafhankelijk financieren, is het van cruciaal belang om een duidelijke scheiding te houden tussen persoonlijke en zakelijke financiën om mogelijke boekhoudfouten te voorkomen. In bepaalde rechtsgebieden is het scheiden van rekeningen zelfs een belangrijke vereiste voor belastingdoeleinden.

Het volgende kan u helpen uw zakelijke en persoonlijke accounts gescheiden te houden: 

 • Creëer een solide bedrijfsstructuur (bijvoorbeeld een LLC- of S-bedrijf).
 • Creëer een unieke betaalrekening voor uw bedrijf.
 • Zorg voor een creditcard voor zakelijk gebruik om de kosten te dekken.
 • Open een bedrijfsspaarrekening voor beleggingen of onvoorziene kosten.
 • Zorg voor een grondige documentatie van alle persoonlijke spullen die voor het werk worden gebruikt.

Nu snap ik het. Dit is een klein bedrijf, dus u heeft veel in handen waar u mee bezig bent, u heeft niet genoeg tijd om het proces van het openen van een zakelijke bankrekening te doorlopen. Dit is echter de reden FirmEU is er voor jou! Wij zijn gespecialiseerd in het helpen van bedrijven in elke branche bij het openen van zakelijke bankrekeningen bij de beste banken. Concentreer u op wat u doet en waarom wij dit aspect voor u regelen zonder dat u een vinger hoeft te bewegen. 

2. Kies de juiste boekhoudstrategie

Boekhouden is het systematische proces waarbij alle inkomsten en uitgaven worden bijgehouden. Het is een essentieel onderdeel van financieel beheer dat garandeert dat eigenaren van kleine bedrijven weloverwogen beslissingen nemen. Er zijn twee manieren om dit te doen. Ofwel gebruikt u software die dit proces stroomlijnt, ofwel besteedt u de boekhoudkundige rol uit. 

Het gebruik van de juiste boekhoudsoftware is essentieel voor efficiëntie, nauwkeurigheid en algemeen zakelijk succes. Boekhoudsoftware maakt het vinden van alle informatie die nodig is om financiële overzichten op te stellen eenvoudiger. Het automatiseert boekhoudtaken die veel tijd vergen en fouten maken als ze met de hand worden gedaan.

Veel eigenaren van kleine bedrijven hebben echter geen expertise op het gebied van boekhouding. Daarom is het uitbesteden van de rol of het inhuren van een toegewijde medewerker een slimme financiële beslissing voor uw bedrijf. 

3. Houd nauwkeurige en actuele gegevens bij

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een eigenaar van een klein bedrijf is het bijhouden van gegevens. Je kunt dit beschouwen als een vervolg op de vorige tip. Nauwkeurige gegevens wekken niet alleen vertrouwen bij belanghebbenden, zoals investeerders, maar bieden ook inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf. 

Nu gaat het adequaat bijhouden van gegevens niet alleen over het documenteren van transacties; het gaat om het creëren van een systeem dat efficiënt, toegankelijk en veerkrachtig is. Dit houdt meer in dan alleen het opslaan van papierwerk; het gaat om het opzetten van een systematische aanpak voor het organiseren, categoriseren en opslaan van informatie. 

Hier zijn enkele opmerkelijke documenten als we het hebben over het bijhouden van gegevens:

 •  Uitgaven: Kosten zijn de kosten die u maakt om uw bedrijf te runnen. In rekening gebrachte cheques, kassabonnen, rekeningafschriften, creditcardbewijzen en afschriften zijn voorbeelden van onkostengerelateerde documenten.
 • Bruto-inkomsten: Kassabanden, deposito-informatie, facturen en kwitanties zijn voorbeelden van documenten waaruit blijkt welke kosten u maakt om uw bedrijf te runnen
 • Vaste activa: Een vast activum is een tastbaar bezit of apparaat voor de lange termijn dat een bedrijf bezit en gebruikt om inkomsten te genereren. Activarecords omvatten verkoop- en aankoopfacturen, creditcardrekeningen, geannuleerde cheques en afsluitingsverklaringen van onroerend goed. 

Uitstel van het bijwerken van documenten kan leiden tot financiële discrepanties, de besluitvorming belemmeren en uitdagingen opleveren tijdens audits of belastingaangiften. Zorg er dus voor dat u de administratie up-to-date houdt.

4. Tijdige facturering 

Het op tijd versturen van facturen is essentieel voor het behoud van een gezonde cashflow, het onderhouden van klantrelaties en het waarborgen van het algehele financiële welzijn van een bedrijf. Het versnelt de betalingscyclus, waardoor bedrijven sneller een vergoeding ontvangen voor hun producten of diensten.

Naast het financiële aspect schept het een gevoel van professionaliteit, vertrouwen en betrouwbaarheid bij klanten, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van langdurige partnerschappen. Zo kunt u uw factuurcurve een stap voor blijven: 

 •  Implementeer een duidelijk kredietbeleid
 • Regelmatige communicatie met klanten over openstaande saldi
 •  Gebruik van prikkels of kortingen om vroegtijdige betalingen aan te moedigen
 • Zorg voor een systematische aanpak voor de opvolging van achterstallige betalingen 

Met het bovenstaande kunnen kleine bedrijven door het delicate evenwicht tussen assertiviteit en klantrelaties navigeren, een gezonde cashflow behouden, dubieuze schulden minimaliseren en positieve klantrelaties bevorderen.

5. Maak financiële projecties

Het opstellen van financiële projecties om toekomstige inkomsten en uitgaven te schatten, helpt bedrijven bij het anticiperen op de behoefte aan financiering of potentiële kapitaaluitgaven. Economische prognoses zijn essentieel voor eigenaren van kleine bedrijven om de cashflow te berekenen en weloverwogen beslissingen te nemen over wijzigingen in prijs- of productieplannen.

Deze projecties zijn ook van cruciaal belang bij het verschaffen van significante financiële inzichten aan externe belanghebbenden, vooral wanneer een bedrijf op zoek is naar leningen, financiering of overname-overwegingen ondergaat. 

Bovendien gebruiken bedrijven deze prognoses om pro forma financiële overzichten te ontwikkelen, inclusief geprojecteerde winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten. Deze projecties, geworteld in financiële modelleringstechnieken, beantwoorden aan de vragen van kredietverstrekkers, investeerders en andere zakelijke belanghebbenden. 

In wezen beantwoorden ze cruciale vragen zoals: als er financiering wordt verstrekt, hoe zal deze dan worden gebruikt en wat is de terugbetalingsstrategie?

6. Begrijp belastingaftrek en compliance

Het naleven van de belastingverplichtingen is essentieel voor kleine bedrijven die hun financiële gezondheid willen optimaliseren. Belastingaftrek is beschikbaar voor kleine bedrijven, zoals bedrijfsgerelateerde bedrijfskosten, afschrijving van activa, werknemerslonen en andere in aanmerking komende uitgaven. 

Het begrijpen van deze aftrekposten verlaagt het belastbare inkomen en zorgt ervoor dat bedrijven hun financiële middelen maximaliseren, waardoor groei en duurzaamheid worden bevorderd.

Naleving zorgt ervoor dat een klein bedrijf zijn inkomsten, inhoudingen en andere relevante financiële informatie nauwkeurig rapporteert. Het bouwt ook een positieve relatie op met de belastingautoriteiten, waardoor het vertrouwen en de geloofwaardigheid worden bevorderd.

Gezien de complexiteit van de fiscale wet- en regelgeving is het voor kleine bedrijven een verstandige strategie om advies in te winnen bij een belastingprofessional. Van het begrijpen van de criteria om in aanmerking te komen voor specifieke aftrekposten tot het navigeren door de evoluerende belastingwetten: belastingprofessionals bieden kennis die kleine bedrijven in staat kan stellen weloverwogen financiële beslissingen te nemen. 

7. Begrijp en bewaak de cashflow

Cashflow is een dynamische indicator die de vloeiende beweging van fondsen binnen een bedrijf weerspiegelt. Naast de numerieke waarde belichaamt cashflow de hartslag van de dagelijkse bedrijfsvoering, de haalbaarheid van uitbreidingsinitiatieven en de veerkracht bij onvoorziene uitdagingen. Als eigenaar van een klein bedrijf moet u de cashflow begrijpen om strategische beslissingen te nemen, proactief te plannen voor onvoorziene gebeurtenissen en een stabiele en robuuste groei te ondersteunen.

 Strategieën kunnen omvatten

 •  Onderhandelen over gunstige betalingsvoorwaarden met leveranciers
 • Het optimaliseren van voorraadbeheer om de voorraadkosten te verlagen
 • Diversificatie van inkomstenstromen

8. Overweeg uitbesteding aan een accountantsdienstverlener

De winstgevendheid van uw bedrijf op de korte en lange termijn hangt af van uw boekhoudkundige en boekhoudkundige vaardigheden. Toch kunnen deze taken af en toe te veel worden, vooral als je ze naast andere verantwoordelijkheden op je neemt.

Op de lange termijn kan het uitbesteden van een deel of al deze taken aan een accountantskantoor uw bedrijf geld en moeite besparen. Belastinggespecialiseerde boekhouddiensten kunnen u helpen bij het invoeren van gegevens, waardoor fouten en inefficiënties worden verminderd. 

Bovendien kunnen ze u helpen bij het beheren van de boekhouding (zoals we al eerder zeiden), loonverwerking, belastingplanning en financiële rapportageprocedures. Ze kunnen ook de financiële gegevens controleren om onregelmatigheden op te sporen, een belastingplan op te stellen en de algehele financiële gezondheid van uw bedrijf te evalueren.

9. Creëer een voorraad- en verkoopvolgsysteem

Veel eigenaren van kleine bedrijven zijn zich er niet van bewust hoe belangrijk het is om een effectief systeem te hebben voor het monitoren van verkopen en voorraden. U kunt eenvoudig bijhouden wat u op voorraad heeft, wat goed verkoopt en wat niet zo goed verkoopt, met de hulp van een accountant voor kleine bedrijven die u kan helpen bij het opzetten van een systeem. Beslissingen over wat u in uw winkel of online winkel op voorraad moet hebben, zijn afhankelijk van deze informatie.

U loopt het risico dat u te veel van het ene artikel heeft en te weinig van het andere als uw systeem voor het monitoren van de verkoop en voorraad niet goed werkt. Bovendien kunt u kansen laten liggen om producten te verkopen die stof verzamelen in uw inventaris.

 Conclusie

Zoals hierboven vermeld, bieden deze negen belangrijkste boekhoudtips voor kleine bedrijven een strategische gids, die essentiële zaken behandelt, van het selecteren van boekhoudsoftware tot het naleven van de belastingwetgeving. Deze tips vormen cruciale bouwstenen, die financiële stabiliteit en geïnformeerde besluitvorming bevorderen.

Voor eigenaren van kleine bedrijven is dit een oproep om prioriteit te geven aan boekhouding als een transformerend bezit. Door het strategisch te bekijken, ontsluiten bedrijven inzichten en streven ze naar duurzame groei en welvaart. Vergeet niet dat investeren in een solide financiële basis naleving garandeert, innovatie bevordert en bedrijven door het dynamische landschap van succes stuwt.

Deel artikel:

Hoe kunnen we helpen?

Ontdek het volledige scala aan diensten die we kunnen bieden met een gratis offerte.